Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła 24 Pomiechówek 12.09.2021