20.01.2019 Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Koła PZW Nr 24 Pomiechówek

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła PZW Nr 24 w Pomiechówku informuje, że w dniu 20 stycznia 2019 roku o godzinie 09:00 (w pierwszym terminie), o godz. 09:30 (w drugim terminie) odbędzie się w sali fitness w hali sportowej w Pomiechówku

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.
 5. Realizacja Uchwał i Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
 6. Omówienie planu działania Koła na rok 2019.
 7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2019r.
 8. Dyskusja.
 9. W przypadku zdekompletowania składu władz lub organów, uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2019r.
 11. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Podając powyższe do wiadomości, Zarząd prosi członków oraz sympatyków PZW o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

Wasze komentarze (0)