Aktualny zarząd Koła24 Pomiechówek na 2019 rok

Zarząd Koła PZW Nr. 24 w Pomiechówku

 1. Andrzej Kamiński - Prezes Koła
 2. Henryk Sękowski - V-ce Prezes
 3. Jerzy Tłoczkowski - V-ce Prezes
 4. Jarosław Nowiński - Sekretarz Koła
 5. Jacek Makowski - Skarbnik Koła 
 6. Adam Łoboda - Kapitan Sportowy
 7. Piotr Bober - Kapitan Spotrowy
 8. Kuba Betliński - Kapitan Sportowy
 9. Damian Walczak - Kapitan Spotrowy
 10. Zenon Kusiak – Gospodarz Strażnicy
 11. Marcin Pietrzak - Gospodarz Koła
 12. Michał Gronczewski - Członek Zarządu
 13. Rafał Bochenek - Członek Zarządu
 14. Michał Kamiński - Członek Zarządu
 15. Adam Czerski - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Koła

 1. Zdzisław Sucharski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Marcin Kruszewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 3. Paweł Brodowski - Sekretarz
 4. Adnrzej Kopryk - Członek Komisji
 5. Janusz Zakrzewski - Członek Komisji

 

Sąd Koleżeński Koła

 1. Tadeusz Wołoszyn - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 2. Piotr Jarkowski - Zastępca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
 3. Piotr Giemza - Członek Sądu Koleżeńskiego
 4. Jan Szafrański - Członek Sądu Koleżeńskiego
 5. Mateusz Nowiński - Członek Sądu Koleżeńskiego

 

Delegaci na Zjazd Okręgowy

 1. Andrzej Kamiński