Aktualny zarząd Koła24 Pomiechówek na 2021 rok

Zarząd Koła PZW Nr. 24 w Pomiechówku

 1. Andrzej Kamiński - Prezes Koła
 2. Henryk Sękowski - Gospodarz Koła
 3. Jerzy Tłoczkowski - Gospodarz Stanicy
 4. Jarosław Nowiński - Sekretarz Koła
 5. Jacek Makowski - Skarbnik Koła 
 6. Adam Łoboda - V-ce Prezes do spraw sportu i młodzieży
 7. Piotr Bober - Zastepca Kapinata Sportowego/Informatyk
 8. Jakub Betliński - Kapitan Sportowy
 9. Damian Walczak - Członek Zarządu
 10. Zenon Kusiak – Gospodarz Stanicy
 11. Marcin Pietrzak - V-ce Prezes do spraw organizacyjnych
 12. Michał Gronczewski - instruktor modzieży
 13. Paweł Kucharski - Członek Zarządu
 14. Michał Kamiński - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Koła

 1. Marcin Kruszewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Zdzisław Sucharski  - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 3. Adnrzej Kopryk - Członek Komisji
 4. Janusz Zakrzewski - Członek Komisji

 

Sąd Koleżeński Koła

 1. Tadeusz Wołoszyn - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 2. Adam Kurpiewski - Członek Sądu Koleżeńskiego
 3. Jarosław Borkowski - Członek Sądu Koleżeńskiego

Delegaci na Zjazd Okręgowy

 1. Andrzej Kamiński
 2. Adam Łoboda
 3. Jakub Betliński (zastepca delegata)