Kary i Mandaty na rok 2019

Uwaga !!!

Zmiany w wysokosciach nakładanych grzywn !!!

Szanowni Koledzy i Koleżanki

Po nowelizacji ustawy z dnia 24 września 2010 r. „ o rybactwie śródlądowym" (Dz. U. nr 200 poz. 1322), która weszła w życie z dniem 27 listopada 2010 r., zwiększył się katalog wykroczeń, jakie może popełnić wędkarz.
Najważniejsze z nich to: 
 -nieposiadanie zezwolenia do wędkowania,
 -nieposiadanie dokumentów uprawniających do wędkowania przy sobie, 
 -wprowadzanie ryb z innych wód (uwaga: ryby przeznaczone na przynętę muszą być złowione w łowisku w trakcie  wędkowania),
 -brak dokumentów (przy sobie)
 -nieprzestrzeganie wymiarów ochronnych,
 -nieprzestrzeganie okresów ochronnych,
 -nieprzestrzeganie limitów połowowych,
 -brak utrzymania czystości na stanowisku,
 -brak wpisu do rejestru ryb,
 -brak rejestracji lub nieczytelne oznakowanie środków pływających służących do połowu ryb,
 -brak sprzętu ratunkowego na środku pływającym służącym do połowu ryb,
 nieprzestrzeganie uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w zezwoleniu do wędkowania.

Za niektóre wykroczenia rosną wysokości mandatów - m. in

-połów ryb niewymiarowych - od 200 zł wzwyż,

 -połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami - od 200 zł wzwyż, 

 -połów ryb niewymiarowych - od 200 zł wzwyż,
 -połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami - od 200 zł wzwyż, 
 -połów ryb więcej niż dwiema wędkami - od 200 zł wzwyż, 
 -połów ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych - od 200 zł wzwyż.

Odmowa przyjęcia mandatu powoduje, że funkcjonariusz zatrzymuje przedmioty i dokumenty, a sprawę kieruje do sądu. Sąd uznając winę musi orzec przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów na co najmniej rok oraz karę dodatkową w postaci grzywny oraz nawiązki (w wysokości 20-krotnej wartości zabezpieczonych ryb). Ponadto orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do wiadomości publicznej na koszt ukaranego.


Proszę Koleżanki i Kolegów o uwzględnienie tych informacji podczas połowu ryb na wodach naszego Okręgu.

 

                                                        Prezes Zarządu Zbigniew Bedyński