Szkółka Wędkarska "KIEŁBIK"

Cele działalności szkółki “KIEŁBIK”

Szkółka została objęta Patronatem przez Wójta Gminy Pomiechówek Dariusza Bieleckiego, który będzie wspierał młodych wędkarzy, aby rozwijali swoją pasję.

KSZTAŁTOWANIE U DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:

1.Odpowiedzialności za środowisko naturalne.

2.Zainteresowań wędkarstwem jako atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu .

3.Zasad etyki wędkarskiej i norm współżycia w grupie.

 

CELE GÓŁWNE:

1.Poszerzanie wiadomości z zakresu wędkarstwa.

2.Nauka regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW w celu uzyskania karty wędkarskiej.

3.Zrozumienie oraz nauczenie się różnych technik połowu ryb.

4.Promowanie walorów turystyczno-krajobrazowych gminy Pomiechówek.

 

Program zajęć szkółki wędkarskiej “KIEŁBIK”

1.Krótkie omówienie programu oraz celu szkolenia, krótka historia PZW, sprawy organizacyjne

(godz. 1, zajęcia teoretyczne)

2.Dyscypliny wędkarskie 

(godz. 1, zajęcia teoretyczne)

3.Ryby słodko wodne, wody naszej gminy i powiatu

(godz. 1, zajęcia teoretyczne)

4.Podstawowy sprzęt wędkarski

(godz. 1, zajęcia teoretyczne, ćwiczenia)

5.Podstawowe węzły i podstawowe zestawy

(godz. 2, zajęcia teoretyczne i praktyczne, ćwiczenia)

6.Podstawowy sprzęt wędkarski- konserwacja

(godz. 1, zajęcia teoretyczne, ćwiczenia)

7.Rodzaje przynęt

(godz. 1, zajęcia teoretyczne i praktyczne)

8.Rodzaje zanęt

(godz. 4, zajęcia teoretyczne i praktyczne)

9.Metody połowu - wody stojące i płynące

(godz. 2, zajęcia teoretyczne i praktyczne)

10.Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW

(godz. 2, zajęcia teoretyczne oraz KONKURS)

11.Zawody wędkarskie

(godz. 24, zajęcia praktyczne, KONKURSY)

12.Bezpieczeństwo i zachowanie wędkarzy nad wodą

(godz. 2, zajęcia teoretyczne)

13.Zagrożenia środowiska naturalnego, główne przyczyny i konsekwencje zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi.

(godz. 2, zajęcia teoretyczne)

14.Obozy wędkarskie, biwaki

(czas nieokreślony, zajęcia teoretyczne i praktyczne, zawody)